Stavningskontroll i Firefox

Ordlistan ger stavningskontroll i flerradiga textinmatningsfält. Det är alltså bara text man själv matar in som kontrolleras. Ord som misstänks vara felstavade rödmarkeras. Av olika skäl händer det ibland att rättstavade ord rödmarkeras och att felstavade ord släpps igenom. Därför ska man absolut inte lita blint på stavningskontrollen. (Detsamma gäller för all automatisk stavningskontroll och är inget specifikt för just den här ordlistan.)

Det finns två olika ordlistor i detta Firefox-tillägg: en sverigesvensk och en finlandssvensk. Den senare är främst avsedd för dem som bor i Finland eller på Åland. Den huvudsakliga skillnaden mellan dem är att den finlandssvenska ordlistan tillåter aningen färre slangord men har utökats med ett antal finska ort- och personnamn samt ett antal ord som ofta används i Finland men som de flesta sverigesvenska skribenter inte känner igen. För att ange vilken ordlista som ska användas högerklickar man i textinmatningsfältet; under menyn "Languages" väljer man sedan "Swedish" eller "Swedish (Finland)". Om man har en svensk utgåva av Firefox, så heter menyn förstås "Språk", och man ska välja "Svenska" eller "Svenska (Finland)".

Om man högerklickar på ett rödmarkerat ord, så får man ibland en lista av snarlika ord, "rättstavningsförslag". Ifall det rödmarkerade ordet inte var felstavat, så ska man självfallet ignorera rättstavningsförslagen. Och även om ordet faktiskt var felstavat, så är det inte alls säkert att den korrekta stavningen finns med bland rättstavningsförslagen. Därför är det oerhört viktigt att man inte accepterar något av rättstavningsförslagen utan att noggrant ha försäkrat sig om att det är just det ord man hade för avsikt att skriva.

Vad beträffar vilka rättstavningsförslag som ges till rödmarkerade ord finns en annan skillnad mellan den sverigesvenska och den finlandssvenska ordlistan: den senare tillåts hitta på egna sammansatta ord som förslag medan den förra inte tillåts att göra det. Om man t.ex. skriver "hästkapplöppningsbana", så finns den korrekta stavningen "hästkapplöpningsbana" som ett förslag ifall man använder den finlandssvenska ordlistan men inte ifall man använder den sverigesvenska ordlistan. Vid felstavning av långa och komplicerade sammansättningar är det en fördel att man får automatiskt genererade sammansättningar, men vid felstavning av kortare ord kan de automatiskt genererade förslagen ibland te sig besynnerliga eller löjeväckande, eller t.o.m. vilseledande. Det är därför de automatiskt genererade sammansättningarna inte tillåts i den sverigesvenska ordlistan. Skribenter som har tillräckligt god språkkänsla för att kunna ignorera knäppa automatgenererade sammansättningar rekommenderas dock att använda den finlandssvenska ordlistan.